Danh mục
Tìm kiếm
Hỗ trợ kỹ thuật
Tin tức
Thống kê
Trực tuyến: 27
Lượt truy cập: 226158
Tên sản phẩm:

Danh mục: Sắp xếp:

Konica Minolta bizhub BH287
Thông tin nổi bật:
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH226
Thông tin nổi bật:
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH206
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 206 Bảo hành : 24 tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH367
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 367 Bảo hành : 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH306
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 306 Bảo hành : 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH266
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 266 Bảo hành : 24 tháng hoặc số bản chụp tương đương
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH308e
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 308E Bảo hành : 12tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH368e
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 368E Bảo hành : 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH458e
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 458E Bảo hành : 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH558e
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 558E Bảo hành : 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH658e
Thông tin nổi bật: Mã sản phẩm : Konica Minolta Bizhub 658E Bảo hành : 12 tháng hoặc số bản chụp tương đương. Bảo trì : Miễn phí bảo trì trong suốt thời gian sử dụng máy
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Konica Minolta bizhub BH758
Thông tin nổi bật: Black & white speed A4/A3: 75/37 ppm Paper formats: A6-SRA3, custom formats and banner format up to 1.2 metres length Top performance with the newly designed duplex 240-opm high-speed and 300-sheet high-capacity dual scan document feeder 9-inch colour touch panel, perfect for today's work style: dedicated mobile touch area and multi-touch support for extra convenience and flexibility Reduced environmental impact thanks to state-of-the-art technology for competitively low energy consumption – saving both energy and money
Bảo hành: 12 tháng

0,000 VNĐ

Giỏ hàng
0sp
Tổng số:0 VNĐ

[Giỏ hàng] & [Views]

Tư vấn bán hàng
Sản phẩm nổi bật
Khuyến mại